| program vinter/vår 2015 | ljud- & bilddagbok | kontakt | hem |
Kulturkväll på Cousteau börjar alltid kl 18 med mat, och slutar runt kl 21. Dörrarna öppnas 17.30.

måndag 1 juni 2015

Göran Lambertz, Uppsalabo, domare i Högsta Domstolen och regeringens särskilda utredare om barn- och tvångsäktenskap * Om sin bok Quickologi *

Uppsalabon Göran Lambertz var i sin ungdom politiskt aktiv, i SSU, och tog studentexamen i hemstaden Linköping.1976 blev han jur kand vid Uppsala universitet och arbetade en tid som lärare på Juridiska institutionen i Uppsala. Senare utnämndes Göran till tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt ytterligare senare till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Samma år,1989, började han arbeta i Justitiedepartementet. Där blev han med tiden departementsråd och ledde departementets enhet för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt. Från 1997 till 2001 var Göran rättschef i justitiedepartementet med ansvar för lagstiftningen på det civilrättsliga området. Mellan 2001 och 2009 hade Göran ämbetet som Justitiekansler och därefter justitieråd och domare i Högsta domstolen.

 

1 juni kommer Göran till Kulturkväll för ett samtal kring sin omtalade bok Quickologi, som tar upp den rättsliga hanteringen av numera helt frikände Thomas Quick, eller Sture Bergwall som han heter idag.

 

Förlagets hemsida